KOZMETIKA

KOZMETIKA

Kozmetika – fleksibilna embalaža in strojna oprema

Posebno pozornost posvečamo razvoju ustrezne opreme za optimalno delovanje sistemov za doziranje, dodajanje zamaškov, zapiranje, varjenje varnostnih folij, etiketiranje, itd. Posebno pozornost želimo posvetiti pakiranju v t.i. »MONO DOZE« oz. testerje, ki v svetu pridobivajo na svoji vrednosti in uporabnosti.

Nudimo vam izdelavo folije za pakiranje testerjev, prav tako sodelujemo in svetujemo pri optimizaciji celotnega delovnega procesa priprave proizvodov (mešanje, doziranje, zapiranje, etiketiranje). Možnost dobave tako polavtomatskih strojev za izdelavo manjših količin, kakor tudi popolnoma avtomatiziranih linij za avtomatizacijo celotnega procesa.

 

PREDSTAVITEV PARTNERJA

DOMAČA STRAN PROIZVAJALCA